Meny

Mur

Råkoppmur under oppføring

Råkoppmur.

Foto: Anleggsgartnerfirma Strandman

Publisert:

Ta opp høydeforskjeller med stil

Den gode løsningen for å ta opp høydeforskjeller og avgrense områder.

Råkoppmurkantstein Råkoppmur Natursteinsmurkantstein Mur som avgrensning mellom hus og garasje. Natursteinsmur med betonkjernekantstein Natursteinsmur og rekkeverk med glass. Skifer og natursteinkantstein Vakker kombinasjon av natursteinsmur og skiferplatting. Natursteinsmur som opphøyd trafikkøykantstein Natursteinsmur som opphøyd trafikkøy Natursteinsmur i terrengkantstein Natrusteinsmur montert med klype. Natursteinsmur av Skrimsteinkantstein Vakker terrassering av hage med Skrimstein Natursteinsmur på fjellkantstein Natursteinsmur på fjell Natursteinsmur mellom vei og skråningkantstein Kraftig natursteinsmur i vakkert mønster. Natursteinsmur for terrasseringkantstein Mindre natursteinsmur for å ta opp hæydeforskjeller Inngangsparti med natursteinsprodukterkantstein Vakker kombinasjon av planter og ulike steinmaterialer ved inngangsparti. Natursteinsmur mot fjellskjæringkantstein Vakker nartursteinsmur med beplantnig i bakkant. Mur med benkkantstein Kreativ bruk av naturstein Mur og trapp av natursteinsmaterialerkantstein Sprengsteisn i kombinasjon med skifer. Kulesteinsmur i eiendomsgrensekantstein Lav kulesteinsmur for avgrensning av eiendom. Kulesteinsmur i eiendomsgrensekantstein Lav kulesteinsmur for avgrensning av eiendom. Kulesteinsmurkantstein Kulesteinsmur mot skogsområde. Kulesteinsmur i eiendomsgrensekantstein Mellomhøy kulesteinsmur for avgrensning av eiendom. Lav mur av jordesteinkantstein Jordesteins mur i kombinasjon med mindre kulestein. Natursteinsforblending av veggkantstein Naturstein som vakkert element på vegg. Natursteinsmur med kjerne av betongkantstein Solid konstruksjon av naturlige materialer Falsk tørrmurkantstein Falsk tørrmur. Mur av råkoppkantstein Mur mot vei med Pelleplattan for kjøresterk parkering på veiskulder. Forblending av stor mur med råkoppkantstein Råkopp gir naturlig og livaktig mur. Råkopp under jernbanebrukantstein Råkopp gir naturlig og livaktig mur. Mur av Skrimsteinkantstein Mur for avgrensning mellom parkering og kirkegård. Mur av betongblokkerkantstein Dekorativ mur av betongblokker. Vertikalmurkantstein Fleksibel mur av betongelementer. Mur av jernbanesvillerkantstein Alternativ gjenbruk av jernbanesviller. Natursteinsmur i naturskjønne omgivelserkantstein Natursteinsmur i naturskjønne omgivelser. Merk kobberrør for drenering. Fasadeforblending av natursteinkantstein Fasadeforblending av naturstein
proudly made by
Retell