Meny

Tre

Furu som sikres og forankres

Sikring av furu.

Foto: Anleggsgartnerfirma Strandman

Publisert:

Tre i hage- og parkmiljø

Trær er viktige for å skape de gode uterom.

Furu som sikres og forankrestre Forankring og sikring av furu i skjærgården. Tre i parkmiljøtre Treets betydning for å skape rom på en større flate. Kirsebærtre bundet opp med tre stykker rundtstokk og lektertre Kirsebærtre i offentelig miljø med eksempel på oppbinding. Kirsebærtre med rosa blomstertre Prydkirsebær som forskjønner Horten gjestehavn.
proudly made by
Retell