Meny

Anne Pernille Gilje

Hekk som avgrenser privat eiendom

Hekk i privat hage.

Foto: Anleggsgartnerfirma Strandman

Laget:
Publisert på nett:

Glad i kreative utfordringer

Anne Pernille Gilje (38), nå ansatt som fagarbeider, tok anleggs­gartner­­ut­dan­nelse på Gjennestad Gartner­skole. Nå er hun lærling hos Anleggsgartner­firma Strandman AS.

Anne Pernille Gilje (38), anleggsgartner setter løk

Planter løk.

Foto: Anleggsgartnerfirma Strandman

Hvorfor valgte du anleggs­gartner­utdannelse?

Jeg syns det så spennende ut å være med å lage bra ute­rom. At det meste av arbeids­dagen er ute er et stort pluss. Balansen mellom det grå og det grønne er det som gjør det spennende.

Erfaringer

Variasjon mellom privat­hager og store offentlige prosjekter har til nå gitt et all­sidig bilde av yrket. I til­legg ligger det en stor variasjon i en arbeids­dag med ved­like­hold kontra en med arbeids­dag stein.

Sti av heller

Sti av heller.

Foto: Anleggsgartnerfirma Strandman

Til nå har jeg jobbet med Tønsberg torv, hvor det gikk mye i fuging, men også litt tre­arbeid. Forskjel­lige typer natur­steins­murer, både tørr­murer og støpte, har jeg vært med på. Har vært litt innom vanlig belegg, og også kule­steins­belegg. Har hogd skifer i vinter, som ligger klar til ut­leg­ging når våren kommer.

Det grønne har jeg også fått prøve meg på. Alt fra full vår­klar­gjøring av hager, beskjæring, luking, klip­ping av plen til høst­klar­gjøring med løksetting.

Støttemur av naturstein med avløpsrenne

Presisjon: Støttemur med avløp.

Foto: Anleggsgartnerfirma Strandman

I vinter har jeg også vært på en del kurs hos SOA (Senter for Opplæring i Anleggs­gartner­faget).

Fremtidsplaner

Mitt første mål er å lære mest mulig fram mot fag­brevet. Videre håper jeg å få være med å plan­legge, og å lage store og små uterom. Den kreative delen syns jeg er spen­nende. Det å få til løsninger som er funk­sjonelle, gjennomf­ørbare og samtidig estetiske er den morsomme utfordringen.

proudly made by
Retell