Graving og drenering

Alle typer oppdrag

Vi påtar oss grave- og dreneringsoppdrag for privatpersoner, utbyggere og offentlig sektor. Vår maskinpark og dyktige maskinførere kan påta seg alle typer oppdrag. Vi er sertifisert for håndtering av asbest og har samarbeidspartnere for håndtering av vann og avløp. Vi fjerner septiktanker og oljetanker og bygger opp hagen og uterommet etter inngrepet.