Plen og sedummatter

Hagekalender
Vår - Sommer - Høst

Generelt

Plen trenger jevnlig stell og vedlikehold. Her følger noen tips til hvordan du kan holde den pen og frisk.

Gjødsle

Plenen bør gjødsles 2–3 ganger i sesongen, april, juni og august.

Det er viktig å spre gjødsel jevnt utover (kan bruke gjødselspreder). Det beste er å gjødsle i regnvær, da løser gjødsla seg lett opp og man unngår sviskader. Hvis ikke det regner må man vanne over etter gjødsling, til man ser gjødsla er oppløst.

Unngå mose

For å unngå mye mose i plenen er det viktig å gjødsle godt, og ikke klippe gresset for lavt. Kippehøyde ca 4 cm.

Klipp jevnlig

Plenen bør klippes jevnlig, ca en gang i uka i vekst­sesongen

Klippehøyde

Klippehøyde bør være ca 4 cm. Den bør ikke klippes lavere enn 3 cm.

Lufte plen

Hvert 2.–3. år er det lurt å lufte plenen, spesielt på steder med mye slitasje. Bruk en plen­lufter eller stikk en greip 10 cm ned i plenen med ca 20 cm avstand.

Fjerne ugress

Ugress kan enten fjernes med løvetann­stikke eller sprøytes med f.eks. plenrens. Ugress i nysådd plen må ikke lukes bort. Det meste forsvinner av seg selv ved klipping og når plenen er godt etablert.

Nyetablert plen

Nyetablert plen (nysådd eller ferdigplen) krever ekstra vedlikehold. Les FDV-dokumentasjon om ansvar for vedlikehold for råd og praktiske tips. Strandman AS kan ikke ta ansvar for evt. feil eller reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold.

Sedummmatter

Sedummatter brukes på tak, toppen av murer, skråninger, og andre tørre skrinne plasser. De krever lite vedlikehold, men bør gjødsles et par ganger i året. Bruk 1 kg fullgjødsel på 40 m2. Skal ikke gjødsles etter 15. august. Ugress lukes ved behov.