Vedlikehold faste dekker

Hagekalender
Vår - Sommer

Vedlikehold av skifer, belegningsstein, brostein og asfalt

Bruk av asfalt, natur- eller betong­stein i murer og på gårds­plasser krever lite vedlikehold. Vasking med høytrykk­spyler et par ganger i året vil normalt være tilstrekkelig. For asfalt­dekker bør du koste og spyle uten bruk av høytrykk­spyler da trykket kan skade asfalten. Ugress og salt-/kalk­gjennomslag kan allikevel forekomme.

Ugressbekjempelse

På egen side om ugressbekjempelse står en rekke metoder beskrevet. For steinsatte områder kan HeatWeed benyttes. Metoden benytter varmt vann som dreper ugresset. Metoden krever normalt flere behandlinger. Det finnes også ulike plantevern­midler som vil ta livet av ugresset. Det er streng regulering på bruk av plantevern­midler. Vær oppmerksom på at ulike ugress­midler må benyttes avhengig av type ugress.

Kalkutslag i betongprodukter

Kalkutslag i ny betong og betong­stein kan forekomme. Vann i form av regn, kondens­vann eller dugg trenger inn i betongens porer og oppløser kalken delvis. Oppløsningen går opp til betongens overflate der vannet fordamper og etter­later seg et hvitt tungt­oppløselig kalkslør. Kalken nedbrytes langsomt fra betongens overflate og vaskes vekk av regn og andre vær­på­virkninger i løpet av 1-2 år. Når utslagene er forsvunnet vil de som regel ikke oppstå på nytt. Derfor er det ikke nødvendig å skifte ut steinene eller ta andre forholdsregler mot utslag.

Kalkutslag skader ikke betongen men er en naturlig prosess i betongens herde­forløp. Det kan hjelpe å feie belegningen noen ganger med grov sand. Man kan også benytte høytrykks­spyling med innslag av sand for å fjerne det som sitter hardt. I vanskelige tilfeller kan man børste over­flaten med en 10 prosent salt­syre­oppløsning. Husk grundig etter­skylling med vann. Hvis saltsyre brukes kan stein­overflaten bli noe mer ru og fargen kan forandre seg.

Kalkutslag i naturstein

Naturstein som skifer er et naturprodukt. Det vil si at utsende, overflate, strukturer og farge kan variere mye i hvert enkelt belegg. Blant annet avhenger dette av hvor skiferen er tatt ut i fjellet. Forhold som bærelag, fundamentering, drenering og fall vil også være med å påvirke kalkutslag, slør og/eller misfarging. Dersom skifer legges på gammel såle vil det være vanskelig å forutsi mulige utslag. Kalk vil gå minste motstands vei ut fra betongen, så fugene vil først bli hvite/skjoldete før eventuelt skiferen blir påført det samme. Dette er en normal prosess, da kalken har en naturlig vandring ut av alle typer sement­produkter og vil med tiden, normalt sett forsvinne av seg selv. Under FDV på våre hjemmesider finner du mer informasjon om bruk av skifer og naturstein.


Asfalt som herder

Asfalt bruker opptil 2 år på og herde 100%. På varme dager vil binde­middelet (bitumen) kunne bli noe mykt i denne perioden. Støtter til mc, stolbein, stigebein etc kan synke ned i asfalten når dette skjer. Disse skadene lar seg vanskelig reparere så det er lurt og legge en liten plankebit etc under. 

Vriskader kan forekomme i samme periode hvis man står stille med bil og vrir hjulene. Slike skader er derimot ofte kun kosmetisk og vil normalt sett jevnes ut med tiden, men like fullt litt irriterende. Med større kjøretøy kan skaden bli mer alvorlig. Derfor er det lurt og alltid være i bevegelse ved svinging.Ugress i asfalt

Alle fettløselige midler som avfetting, olje, driv­stoff etc vil tære på asfalten og løse opp binde­middelet. Slike skader er permanente.

Ved gjen­nom­groing av ugress på asfalterte flater kan man relativt enkelt fjerne dette. Når ugress gror igjennom dannes det ofte et «kremmerhus». Spray ugresset 2–3 ganger med ugress­middel med ca 1 ukes mellomrom. Deretter, når man er sikker på at ugresset er dødt, banker man ned kremmer­huset med baksiden av en øks, slager eller lignende.