Inspirasjon › Stein og mur i hage og park | Anleggsgartnerfirma Strandman AS
Anleggsgartnerfirma Strandman - logo

Inspirasjon

Stein og mur i hage og park

Tromlet gråmiks

Tromlet gråmiks

Ryddig innkjørsel i kombinasjon med vakker beplantning.

belegningsstein

Tromlet gråmiks

Tromlet gråmiks

Myke linjer med presise overganger til fjell.

belegningsstein

Tromlet gråmiks

Tromlet gråmiks

Belegningsstein innrammet med kantstein og bord av belegningsstein.

belegningsstein

Tromlet gråmiks

Tromlet gråmiks

Kantavgrensining der materialene er av samme utseende.

belegningsstein

Tromlet rødmiks

Tromlet rødmiks

Tromlet rødmiks i innkjørsel.

belegningsstein

Oppdalskifer

Oppdalskifer i hage

Sti av Oppdalskifer som følger terreng­bevegelsen i hagen.

belegningsstein

Granittplater på torv

Granittplater på torv

Granittplater med farge­variasjoner fuget med Flowpoint.

granitt

Granittplater på torv

Granittplater på torv

Grå garanittplater i bolig­område med opp­høyde plante­felt av cortenstål.

granitt

Granittprodukter i gate

Granittprodukter i gate

Gatemiljø med kombinasjon av granittprodukter; smågatestein, storgatestein, plater og eksempler på tilpasning rundt støpejernskum.

granitt

Granittprodukter i bysentrum

Granittprodukter i bysentrum

Rengjøring av granittplater på torvet i Tønsberg.

granitt

Skifer som fast dekke

Skifer som fast dekke

Levende skifer ved sjøen med ulike fargenyanser.

skifer

Skifer som fast dekke

Skifer som fast dekke

Skifer på terasse i stramt mønster, fuget med betong.

skifer

Skifer som fast dekke

Skifer som fast dekke

Skifersti fuget med maskingrus i kombinasjon med fjell og natursteinssmur.

skifer

Skifer som fast dekke

Skifer som fast dekke

Skiferplass i plen med gress i fugene.

skifer

Skifer som fast dekke

Skifer som fast dekke

Sort skifer med innslag av rust, i buemønsterer, fuget med betong.

skifer

Skifer som fast dekke

Skifer som fast dekke

Skifer, rust og sort på terasse i buemønster, fuget med betong.

skifer

Skifer som fast dekke

Skifer som fast dekke

Terasse bygd i mur av naturstein med skiferdekke.

skifer

Skifer, granittstein og naturstein

Skifer, granittstein og naturstein

Skifer med knott i fugene i harmoni med naturstein.

skifer

Innkjørsel med smågatestein

Innkjørsel med smågatestein

Smågatestein av granitt satt i bue­mønster, inn­rammet med stor­gate­stein av granitt.

smågatestein

Veiskulder med granittprodukter

Veiskulder med granitt­produkter

Kombinasjon av granitt­produkter: Oslo­kantstein, små­gate­stein og kantstein.

smågatestein

Innkjørsel av smågatestein, med port

Innkjørsel av smågatestein, med port

Smågatestein av granitt rettsatt i naturskjønne omgivelser.

smågatestein

Innkjørsel av smågatestein, med port

Innkjørsel av smågatestein, med port

Smågatestein av granitt rettsatt i naturskjønne omgivelser.

smågatestein

Smågatestein i gatesmug

Smågatestein i gatesmug

Smågatestein av granitt i gammelt, erverdig bomiljø.

smågatestein

Smågatestein i innkjørsel

Smågatestein i innkjørsel

Smågatestein av granitt fuget med maskingrus.

smågatestein

Sti av smågatestein

Sti av smågatestein

Sti av smågatestein omkranset av plen og planter.

smågatestein

Smågatestein foran inngangsparti

Smågatestein foran inngangsparti

Smågatestein som forskjønner inngangsparti, i kombinasjon med asfalt.

smågatestein

Smågatestein i gammelt gatemiljø

Smågatestein i gammelt gatemiljø

Smågatestein og storgatestein i gammelt bymiljø.

smågatestein

Vannrenne i liten gate

Vannrenne i liten gate

Storgatestein av naturstein som vannrenne mot vei.

smågatestein

Kjørespor av granitt over plen

Kjørespor av granitt over plen

Storgatestein av granitt som sikrer adkomst over plen hele året.

storgatestein

Storgatestein som kjørespor

Storgatestein som kjørespor

Storgatestein, kulestein og ferdigplen.

storgatestein

Storgatestein og granittplater i gate

Storgatestein og granittplater i gate

Estetisk kombinasjon av granitt­produkter, plater og storgatestein.

storgatestein

Råkoppmur

Råkoppmur

Råkoppmur under oppføring.

mur

Natursteinsmur

Natursteinsmur

Mur som avgrensning mellom hus og garasje.

mur

Natursteinsmur med betonkjerne

Natursteinsmur med betonkjerne

Natursteinsmur og rekkeverk med glass.

mur

Skifer og naturstein

Skifer og naturstein

Vakker kombinasjon av natursteinsmur og skiferplatting.

mur

Trafikkøy

Trafikkøy

Natursteinsmur som opphøyd trafikkøy.

mur

Natursteinsmur i terreng

Natursteinsmur i terreng

Natrusteinsmur montert med klype.

mur

Natursteinsmur av Skrimstein

Natursteinsmur av Skrimstein

Vakker terrassering av hage med Skrimstein.

mur

Parkeringsplass

Parkeringsplass

Natursteinsmur på fjell.

mur

Natursteinsmur mellom vei og skråning

Natursteinsmur mellom vei og skråning

Kraftig natursteinsmur i vakkert mønster.

mur

Natursteinsmur for terrassering

Natursteinsmur for terrassering

Mindre natursteinsmur for å ta opp hæydeforskjeller.

mur

Inngangsparti med natursteinsprodukter

Inngangsparti med natursteinsprodukter

Vakker kombinasjon av planter og ulike steinmaterialer ved inngangsparti.

mur

Natursteinsmur mot fjellskjæring

Natursteinsmur mot fjellskjæring

Vakker nartursteinsmur med beplantnig i bakkant.

mur

Mur med benk

Mur med benk

Kreativ bruk av naturstein.

mur

Mur og trapp av natursteinsmaterialer

Mur og trapp av natursteinsmaterialer

Sprengsteisn i kombinasjon med skifer.

mur

Kulesteinsmur i eiendomsgrense

Kulesteinsmur i eiendomsgrense

Lav kulesteinsmur for avgrensning av eiendom.

mur

Kulesteinsmur i eiendomsgrense

Kulesteinsmur i eiendomsgrense

Lav kulesteinsmur for avgrensning av eiendom.

mur

Kulesteinsmur i eiendomsgrense

Kulesteinsmur i eiendomsgrense

Kulesteinsmur mot skogsområde.

mur

Kulesteinsmur i eiendomsgrense

Kulesteinsmur i eiendomsgrense

Mellomhøy kulesteinsmur for avgrensning av eiendom.

mur

Lav mur av jordestein

Lav mur av jordestein

Jordesteinsmur i kombinasjon med mindre kulestein.

mur

Natursteinsforblending av vegg

Natursteinsforblending av vegg

Naturstein som vakkert element på vegg.

mur

Natursteinsmur med kjerne av betong

Natursteinsmur med kjerne av betong

Solid konstruksjon av naturlige materialer

mur

Falsk tørrmur

Falsk tørrmur

Falsk tørrmur.

mur

Mur av råkopp

Mur av råkopp

Mur mot vei med Pelleplattan for kjøresterk parkering på veiskulder.

mur

Forblending av stor mur med råkopp

Forblending av stor mur med råkopp

Råkopp gir naturlig og livaktig mur.

mur

Råkopp under jernbanebru

Råkopp under jernbanebru

Råkopp gir naturlig og livaktig mur.

mur

Mur av Skrimstein

Mur av Skrimstein

Mur for avgrensning mellom parkering og kirkegård.

mur

Mur av betongblokker

Mur av betongblokker

Dekorativ mur av betongblokker.

mur

Vertikalmur

Vertikalmur

Fleksibel mur av betongelementer.

mur

Mur av jernbanesviller

Mur av jernbanesviller

Alternativ gjenbruk av jernbanesviller.

mur

Natursteinsmur i naturskjønne omgivelser

Natursteinsmur i naturskjønne omgivelser

Natursteinsmur i naturskjønne omgivelser. Merk kobberrør for drenering.

mur

Fasadeforblending av naturstein

Fasadeforblending av naturstein

Fasadeforblending av naturstein

mur

Portstolper av skifer

Portstolper av skifer

Portstolper klargjort for port og belysning.

port

Portstolpe av naturstein

Portstolpe av naturstein

Portstolpe i forlengelse av liten mur.

port

Portstolpe av naturstein

Portstolpe av naturstein

Portstolpe i kombinasjon med smågatestein.

port

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp i hage-/parkmiljø

Buet trapp i solid naturstein.

trapp

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp i hage-/parkmiljø

Innfelt trapp i skifer og brostein.

trapp

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp som tilpasser seg naturlige omgivelser. Trappetrinn i sort skifer.

trapp

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp i hage-/parkmiljø

Inngangstrapp i skifer, og trinn på begge sider. Rekkverk av stål.

trapp

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp av stablet naturstein. Rekkverk av stål.

trapp

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp på torvet i Tønsberg.

trapp

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp i hage-/parkmiljø

Hagetrapp av grov storgatestein og grå belegningsstein.

trapp

Trapp med innfelt lys

Trapp med innfelt lys

Trapp med lys på torvet i Tønsberg.

trapp

Trapp og støttemur

Trapp og støttemur

Trapp og støttemur, Quality Hotel Tønsberg.

trapp

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp i hage-/parkmiljø

Trapp i belegningsstein.

trapp

Trapp og platting ved inngangsparti

Trapp og platting ved inngangsparti

Trapp og platting bygget over gammel betongtrapp.

trapp

Få profesjonell hjelp

Vi har gjort dette før

99 11 60 00