Inspirasjon › Vann i hage og park | Anleggsgartnerfirma Strandman AS
Anleggsgartnerfirma Strandman - logo

Inspirasjon

Vann i hage og park

Vannspeil med kulestein

Vannspeil med kulestein

Kulesteinsdam med planter (1).

vann

Vannspeil med kulestein

Vannspeil med kulestein

Kulesteinsdam med planter (2).

vann

Vannspeil med terskel

Vannspeil med terskel

Vann over terskel av granitt.

vann

Dam i privathage

Dam i privathage

Kulesteinsdam omkranset av vegetasjon.

vann

Vann og oksygen

Vann og oksygen

Vanntrapp med oksygentilførsel.

vann

Fiskedam

Fiskedam

Liten dam med karpe.

vann

Karpedam

Karpedam

Karpedam med vannfall.

vann

Himmelspeiling i vann

Himmelspeiling i vann

Dam med lite vannfall.

vann

Vannspeil i kulesteinsdam

Vannspeil i kulesteinsdam

Vanndam med kulestein og terskel av granitt.

vann

Bekkeløp med kulestein

Bekkeløp med kulestein

Bro over bekkeløp.

vann

Dam i belegg

Dam i belegg

Kombinasjon av belegg, kulestein og vann.

vann

Få profesjonell hjelp

Vi har gjort dette før

99 11 60 00