Lærling i anleggsgartnerfaget

Vi oppfyller drømmer

Bli med oss å skape den atmosfæren og følelsen som kundene drømmer om! Anleggsgartnerfirma Strandman er ansett å være en attraktiv arbeidsplass og opplæringsbedrift for maskin- og anleggs­gartner­faget, og mange av våre lærlinger fortsetter å jobbe hos oss når lærlingtiden er over. Vi har til enhver tid 2–4 lærlinger i arbeid og anser lærlinger som vår viktigste rekrut­teringsbase. Vi har inngått en samfunns­kontrakt med Gjennestad videregående skole og har, sammen med gode kollegaer i Vestfold, forpliktet oss til å ta imot lærlinger som oppfyller våre krav. Tar du din utdannelse på andre skoler er du også velkommen til å søke lærlingekontrakt hos oss.

Anleggsgartnerfirma Strandman AS
Velleveien 15
3181 Tønsberg
Kontaktperson: Ruben Høie

Jobbute.no

Et samarbeidsprosjekt for utdanning av anleggsgartnere

Strandman er en del av et samarbeids­prosjekt mellom anleggsgartner­bransjen i Vestfold og Gjennestad videregående skole. Formålet med prosjektet, jobbute.no, er å øke rekrut­teringen til anleggsgartnerfaget.

Praktisk utdanning

Anleggsgartnerfaget er et spennende og kreativt fag, hvor eleven får brukt mange sider av seg selv. Den videregående opplæringen har stort fokus på praktisk opplæring, og elevene har praksis to dager i uken, der de bygger hageanlegg hos ekte kunder. I tillegg er de utplassert i sin lærebedrift tre uker i løpet av skoleåret. Fagbrevet som anleggsgartner får eleven etter to år på Gjennestad, og to år som lærling. Fagbrevet gir både sikre jobbutsikter, og spennende muligheter for videreutdanning.

Garantert læreplass

Alle elever som oppfyller gitte kriterier, er garantert læreplass hos en av de fire samarbeids­bedriftene; Håkonsen og Sukke, Grøteig, Strandman og Aakerholt, Steen og Lund.

Les mer

jobbute.no

Lærlinger

Vi har intervjuet noen av våre lærlinger om hvordan det er å jobbe som anleggs­gartner, og deres forventninger til faget: