Proffmarked

Utbyggingsprosjekter og veianlegg

Vi har lang erfaring med utbyggingsprosjekter og veianlegg. Våre erfarne prosjektledere og anleggsgartnere planlegger og gjennomfører prosjektene fra start til slutt. Vi bygger lekeområder barnehager og skoler, uteområder for nye utbyggingsprosjekter for bolig og næring, parkanlegg, kirkegårder, veianlegg og idrettsanlegg.

  • Kaldnes brygge – alle byggetrinn
  • Jarlsø – alle byggetrinn
  • Ørsnes brygge
  • Kilen bolig
  • Horten videregående skole
  • Skogan gård – stor kjøkkenhage
  • Tirilltoppen barnehage – lekeområde ute
  • Horten havnevesen – p-plass og Fogdens have
  • Borheimkrysset – rundkjøring, rabatter og kantstein
  • Trafikksikringstiltak for Statens vegvesen