Victoria Eggum

Lærling anleggsgartnerfaget

Victoria Eggum
  • Alder: 17
  • Bosted: Nøtterøy
  • Skole: Gjennestad videregående skole

Jeg treffer Victoria i nydelig sol i en privateiendom i Åsgårdstrand. Her jobber hun sammen med Tor. På bildet limer hun skifterheller på toppen av en mur, og nå holder de på å legge skifer i grus som del av en større hagejobb. Victoria har vært lærling hos Strandman i litt over en måned og trives godt. «Det er mange gode arbeidskollegaer som deler av sin kompetanse. Særlig Tor, han er flink til å forklare og vise hvordan ting skal gjøres i praksis» sier Victoria.

Jeg spør hvorfor hun valgte anleggsgartnerfaget, men her blir Victoria litt svar skyldig. «Jeg vet ikke helt», sier hun. «Fikk nok en brosjyre fra rådgiveren på skolen». Men interessen for det grønne har hun fått fra sine besteforeldre som er glade i hagearbeid og har latt Victoria delta siden hun var liten.

Hvilke prosjekter har du jobbet med?


Siden Victoria liker det grønne best og føler hun har best kompetanse her, har hun utfordret seg selv med å jobbe med det grå den første tiden. Nå er det skifer i privathage. Hittil har hun vært med å sette brostein i bord, lagd murer, lagt belegningsstein og plenarbeider.

Hva liker du best å jobbe med?

«Jeg trives best med det grønne» sier Victoria. «Alt innen planter og vekster er morsomt, men det må vokse i hage/ute og ikke i drivhus». Det grå er også bra mener hun. Hun sier også at maskiner er spennende, men at det ikke er det hun er interessert i.

Hva er dine mål for framtiden?

«Jeg vil jobbe med faget – helst det grønne» sier hun. Målet er å bli en dyktig fagarbeider med høy faglig kompetanse. På den måten vil hun bidra til å skape gode, funksjonelle og pene uterom.

Vi ønsker Jonas lykke til videre.